Tokyo HAM Fair 2018 booth J-31

Tokyo HAM Fair 25st and 26st august 2018.

Come and visit the XRF reflector club, Guus PE1PLM ( DVMEGA ) and  David PA7LIM ( BlueDV ) at the Tokyo HAM fair at booth nr J-31 ( XRF reflector club ) .

JARL Tokyo HAM Fair